Oktober 2018 November 2018 Desember 2018
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
des
09
2011

 

I dag har, som flere av tilskuerne av brannen sa, en stor del soknahistore gått opp i røyk. En epoke er over. Fosheim ble de i dag brent ned til grunn, og skal fjernes for at den nye rv7 skal få plass. Neste uke står ”Kråka” for tur.

Trykk på artikkelnavn for å lese historien om Fossheim og se flere bilder.Fosheim ble bygget av Herman Oppen i 1899-1900, og er dermed et gammel bygg med mye historie i veggene. Her har det vært mølle, sag, smie, bakeri, butikk, poståpneri, telegrafsentral og skomaker. Også de senere årene har bygget vært bebodd.

I Fosheim var det landhandleri fra 1900. De første var Hans Bjerke og Anders Lundesgaard, så E.K. Lien, Edvin Uggen, Per Aker og til sist (i 1921) Sokna Samvirkelag som flyttet derfra i 1955.
Baker Gunnar Weisten kom til Fosheim i 1903. Han var utlært hos baker Kullerud i Hønefoss. Han ble gift med Anna Aker. Hun drev bakeri og begynte med landhandleri, men i mindre målestokk.
I 1912 overtok Weisten skysstasjonen, som han hadde til sin død i 1927.
Det var bra trafikk i Fosheim, det var jo sentrum i bygden, i mange år, inntil veien ble omlagt med ny, solid bru over elven ved Furuvang og Skogly.

I Weistens tid som stasjonsholder var det stor trafikk på Fosheim. Mange søkte kost og losji der, ofte i flere uker av gangen.
Det står skrevet om alt fra tømmermenn til tatere.

 


Etter Weisten drev Nils Bjerke bakeriet til desember 1940 da han ble poståpner og stasjonsholder for telegrafen, en stilling han hadde til 1962.
Det var poståpneri og telegrafsentral i 2. etasje i Fosheim. Enkefru Tangerud var bestyrer.

Senere har Georg Solli (fra 1941 til 56) og Kåre Dalen (fra 1956 til 1970) drevet bakeriet. Som hjelpere hadde de med Alf og Martin Solli.
De bakte brød og kaker til butikkene i Soknedalen, Krødsherad og opp til Nesbyen. Brødet ble sendt med toget eller fraktet i bil.

Olaf Sletaker, Ole Kollen og Anders Sletaker (bror til Olaf) har også på hver sin tid vært skomakere i Fosheim.

18. september 1921 sto det i Ringerikes Blad:
Kooperativt Handelslag for Sokna
Lokale er sikret og ca 150 medlemmer en indtegnet. Det er besluttet at opprette et kooperativt Handelslag der fikk navnet Sokna Samvirkelag.
Til styre valgtes: Olaf Sletaker form., Thorstein Sundet, Peder Maribo, Martin Røsby, Erik Flaskerud, Anders Lerfaldet, Theodor Aalde, Osker Spanjor og Ole A. Strømsodd.
Innskudsandelen sattes til 100,00kr.Fosheim har tatt ordentlig før, og den første veggen er så og si vekk.

Nå er første halvdel av huset vekk, og huset er om ikke lenge jevnet med jorden.

Besøkende
Vi har 41 gjester her nå