Oktober 2018 November 2018 Desember 2018
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Historie

Skrevet av Administrator

Lunder kirke fyller 250 år i 2011. Så lenge har den stått på Kirkemoen, men kirken i Lunder og bygda Lunder er adskillig eldre .

Fra 1761 og noen år framover var det nok optimisme i bygda, for jernverket ga arbeidsplasser og innflytting

Konkursen i 1801 ga nedgang, Barnetallet økte sterkt etter nødsårene omkring 1807.

Utvandringen til Amerika startet i 1839 og nesten ”tømte” bygda for folk.

Husk at da var det nesten ingen arbeidsplasser utenom jord og skog. Tømmeret hadde fått en verdi, men inntektene av det gikk til noen få.

Så kom Bergensbanen, bygda ble hetende Sokna og tettstedet begynte utviklingen med forretninger, mølle, sagbruk og ikke minst fagarbeidere ved jernbanen som inspirerte sagarbeiderne og senere skogsarbeiderne til å organisere seg.

Bosettingen var fortsatt meget spredt.

2 verdenskrig endret mye, samfunnsstrukturen flatet ut, idrettsforeningen blomstret, kommunikasjonene var gode så vi kunne søke skole og arbeid i Hønefoss og likevel bo her.

Det ble byggefelt i Moen, Pukerudhagen og etter hvert Permobakken og Furumoen.