November 2018 Desember 2018 Januar 2019
Ma Ti On To Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Sokna utvikling ble stiftet 16.11.2010. Foreningen vil jobbe for økt trivsel på Sokna.
Sokna skal være et sted folk ønsker å bli boende og et sted folk ønsker å flytte til.
Næringslivet skal blomstre, barn og lærere skal ha et godt læringsmiljø og ulike
aktivitetstilbud skal blomstre på kveldstid for alle aldersgrupper.

Vi nærmer oss denne målsetningen ved utgangen av 2014. Miljøgata er ferdig og Sokna sentrum fremstår som en hyggelig plass hvor forbipasserende får lyst til å stoppe.
Nytt KIWI bygg, nyoppusset bensinstasjon og Coop-bygg hever helhetsinntrykket.
Dessverre stenger Coop butikken ved årsskiftet. Samtidig ser vi at andre næringsutøvere 
finner det interessant å etablere seg på Sokna. Det blir viktig å jobbe for at Coop bygget fylles med ny aktivitet.

Stasjonsområdet fremstår som nytt etter at Line Frisør og Karma flyttet inn i lokalene.
Området mellom jernbanen og kirka skal ryddes slik at kirkebygget vil bli godt synlig 
fra sentrum. Det er etablert et samarbeid med en utbygger for å utarbeide en plan for 
sentrumsnære leiligheter. Prosjektet har fremskyndet oppstart av ny reguleringsplan.

Sokna er vedtatt som et av tettstedene Ringerike kommune skal satse på.
Skolen skal nå pusses opp. Det jobbes med en reguleringsplan for hele området hvor Idrettslaget
og Sokna Utvikling ønsker å realisere en kunstgressbane og flerbrukshall.

Ungdomsklubben og speideren trives i sine lokaler.

Rådmann og ordfører er imponert over utviklingen på Sokna og støtter oppunder
prosjektene. For at vi videre skal fremstå som en seriøs samtalepartner mot andre
aktører, er det viktig at hele bygda står bak. Meld dere inn og støtt arbeidet vårt!

Medlemskap koster  kr 50,- pr person. Medlemskapet er personlig.
Viktig at navn påføres betalingen.
Årsmøtet blir onsdag 11.mars kl 18:30 på Rustad Kafe.

Medlemsavgift 2015 for Sokna Utvikling
Betales til: 
Sokna Utvikling
v/ kasserer Håvard Rustad
3534 SOKNA

Kontonr:
2280.31.64669
Hilsen Styret i Sokna Utvikling
Anders Braaten, Sven Kristoffersen, Håvard Rustad, Steinar Fagerås og Astrid Langvandsbråten

Besøkende
Vi har 89 gjester her nå